Warsztaty Herbertowskie 2016, 13 listopada

13 listopada 2016

Zemsta ręki śmiertelnej

Międzynarodowa Konferencja

i

Warsztaty Herbertowskie 2016

w Kraków

TEMAT: Czesław Miłosz i Adam Zagajewski

Przewodniczący obrad:  dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński)     

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki). Fot. JMR

 

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

(Uniwersytet Łódzki)

O wierszu Dobroć Czesława Miłosza.

Analiza tekstologiczna

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
Katarzyna Ciemiera (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

 

Katarzyna Ciemiera

(Uniwersytet Jagielloński)      

Praca pamięci.

O wierszu Roki Czesława Miłosza

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Na pierwszym planie Bartosz Szyler (XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu). Fot. JMR
dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot. JMR

dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Świat równoległy – szkic wieczności.

Adam Zagajewski, W drzewach

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
mgr Tomasz Kunicki-Goldfinger (Collegium Artes Liberales, WAL UW). Fot. JMR

 

mgr Tomasz Kunicki-Goldfinger

(Collegium Artes Liberales, WAL UW)

Kraków w szarej kotlinie.

Adam Zagajewski,

Widok Krakowa

 

 

dr Bogusława Bodzioch-Bryła (Akademia Ignatianum w Krakowie) i dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR
dr Bogusława Bodzioch-Bryła (Akademia Ignatianum w Krakowie). Fot. JMR

 

 

dr Bogusława Bodzioch-Bryła

(Akademia Ignatianum w Krakowie)

Przybywając za późno.

Adam Zagajewski,

Trzej królowie

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR

TEMAT: Dom i jego brak

Przewodnicząca obrad:  dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec

Warsztaty Herbertowskie 2016, mgr Katarzyna Niesporek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot. JMR
mgr Katarzyna Niesporek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Fot. JMR

 

 

mgr Katarzyna Niesporek

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dom Tadeusza Śliwiaka

 

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. W pierwszym rzędzie Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki); w drugim od lewej: Adam Ryk, Mateusz Antoniuk i Iwona Grabska-Gradzińska (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR
mgr Anna Hajduk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot JMR

mgr Anna Hajduk

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Bronisława Maja studium przedmiotu.

Bronisław Maj, *** Martwa natura rzeczy: nie dają znaku…

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
dr Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Fot. JMR

 

dr Małgorzata Peroń

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Film o końcu świata.

Roman Honet Właściciel

 

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Od lewej: Bartosz Szyler, Dorota Siwor i Anna Stec-Jasik. Fot. JMR
mgr Krzysztof Brenskott (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

mgr Krzysztof Brenskott

(Uniwersytet Jagielloński)

Cyberludowy jamrmark czyli wgraa Leszka Onaka i Łukasza Podgorniego.

Rzecz o krakowskiej poezji cybernetycznej

 

 

Marek Kunicki-Goldfinger, Tomasz Kunicki-Goldfinger (Collegium Artes Liberales, WAL UW) i Katarzyna Ciemiera (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR
Bartosz Szyler (XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,laureat Olimpiady Polonistycznej). Fot. JMR

Bartosz Szyler

(XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,laureat Olimpiady Polonistycznej)

Wnioski z niejasności.

Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy

 

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
mgr Iwona Grabska-Gradzińska (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

 

mgr Iwona Grabska-Gradzińska

(Uniwersytet Jagielloński)

Komunikat na temat portalu naukowego Biblioteka Pana Cogito i „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX wieku”

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Izabela Piskorska-Dobrzeniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z mężem. Fot. JMR

Partner Warsztatów Herbertowskich 2016: