ania ewa

Warsztaty Herbertowskie 2016, 11 listopada

11 listopada 2016

Zemsta ręki śmiertelnej

Międzynarodowa Konferencja

i Warsztaty Herbertowskie 2016

w Krakowie

Piątek, 11 listopada

TEMAT: Polska z bliska i daleka

Przewodniczący obrad: dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk

Piątek, 11 listopada, Warsztaty Herbertowskie 2016: „Polska z bliska i daleka” -Przewodniczący obrad: dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk. Fot. JMR
Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
dr Krzysztof Korżyk i prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies w trakcie przygotowań do wyświetlenia prezentacji. Fot. JMR

 

 

prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies

(Universidad Complutense de Madrid)

Mare Nostrum

Józefa Łobodowskiego​

 

 

 

Prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies (Universidad Complutense de Madrid). Fot. JMR
Dr Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet Adama Mickiewicza). Fot. JMR

 

dr Katarzyna Szewczyk-Haake

(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Madonna z Darwinem

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,

Najbiedniejsza z matek

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Od lewej: Adam Ryk, Jekatierina Starodworskaja i Francesca Fornari. Fot. JMR
Natalia Habrajska (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

Natalia Habrajska

(Uniwersytet Jagielloński)

Zemsta poety na ludzkim padole.

Julian Tuwim,

Prośba o piosenkę

 

 

Brazylijscy goście: Państwo de Sousa, Piotr Kilanowski i Henryk Siewierski. Fot. JMR
Ewa Goczał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Fot. JMR

 

Ewa Goczał

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)       

Ręki Mściwej groźba wiekuista. O jednej pieśni awangardowej Aleksandra Wata

 

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Od lewej: Magdalena Kuczek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Magdalena Lubelska (Uniwersytet Jagielloński) i Tatiana Pawlińczuk (Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina). Fot. JMR

 

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski). Fot. JMR

 

prof. dr hab.  Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski)

Teologia, filozofia, poezja.

Tryptyk rzymski Jana Pawła II jako forma tzw. Theologia fabulosa. Glosy do metodologii badań

 

Anna Hajduk i Ewa Goczał (Uniwersytet Pedagogiczny m. KEN w Krakowie). Fot. JMR
Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot. JMR

Barbara Szymczak-Maciejczyk

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Noc pełna ekstazy.

Szkic o Z wolna słowa odbieram blask

i Za tę chwilę Karola Wojtyły

 

W pierwszym rzędzie: państwo de Sousa (Brazylia), Sylwia Matyja (Akademia Ignatianum); w głębi Krystyna Latawiec i Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot. JMR
dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). Fot. JMR

dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk

(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Egzotyczne podróże Tomasza Różyckiego.

O kilku wierszach z tomu Kolonie

 

W pierwszym rzędzie od lewej: Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Izabela Piskorska-Dobrzeniecka i Agnieszka Łazicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fot. JMR
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). Fot. JMR

 

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak

(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Maria Korusiewicz, Wieczorem u podnóża góry

(z tomu Majolika)

 

Warsztaty Herbertowskie 2016. Fot. JMR
dr Anna Spólna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; Muzeum Witolda Gombrowicza). Fot. JMR

dr Anna Spólna

(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,

Muzeum Witolda Gombrowicza)   

Prze-pisywanie Mickiewicza. Życiowy rozbitek Jacka Podsiadły jako przykład intertekstualnej praktyki wierszotwórczej

 

Od lewej: Marta Misztal Bloch (organistka w kościele San Antonio de los Alemanes i Friedenskirche w Madrycie), Sylwia Matyja (Akademia Ignatianum w Krakowie) i Marta Magdalena Migdał (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

 

Dyskusja: Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Fot. JMR

 

Dyskusja: Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Fot. JMR
Dyskusja: Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński). Fot. JMR

Partner Warsztatów Herbertowskich 2016: