Walery Butewicz | Herbertowska dialektyka wiary i niewiary | wideo

 

dr Walery Butewicz | Muzeum Literatury Adama Mickiewicza | Herbertowska dialektyka wiary i niewiary

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka

Thumbnail

Sesja naukowa

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

Thumbnail

 

 

 

Formularz kontaktowy