W asyście jakich dzwonów | Biblioteka Pana Cogito

miasto

 

W asyście jakich dzwonów — Biblioteka Pana Cogito PDF do pobraniaPDF | icon

 

Mazurkiewicz-Szczyszek Anna

W asyście jakich dzwonów

Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta

Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

 

orna

 

Spis treści

Wykaz skrótów ……………………………………………………………………

CZĘŚĆ I

Światło na murze. Poetyka miasta

Harmonijna całość ……………………………………………………………..

Miasto i mit ………………………………………………………………………

Jerozolima i Babilon……………………………………………………………

Urbanistyczny temat ………………………………………………………….

Miasto – twór ludzki…………………………………………………………..

Temat: miasto Herberta ……………………………………………………..

CZĘŚĆ II

Twarze miasta: między naturą a kulturą

Topos ogrodu…………………………………………………………………….

Konwencja bajki …………………………………………………………………

Arkadyjskie motywy……………………………………………………………

Bez utopii………………………………………………………………………….

Wątki egzystencjalne ………………………………………………………….

Miasto – przestrzeń wartości ………………………………………………

CZĘŚĆ III

Miasto oblężone

Warszawa – Hiob polskich miast …………………………………………

Wizerunek katastrofy………………………………………………………….

Ruiny i blizny…………………………………………………………………….

Miasto i pamięć …………………………………………………………………

Polis, urbs, res publica……………………………………………………………

CZĘŚĆ IV

Nigdy o tobie

Motyw ,,miasta bez imienia” ……………………………………………….

Przed zatrzaśniętą bramą ……………………………………………………

Przed skokiem w ostateczność……………………………………………..

Trwanie wież o świcie………………………………………………………….

Blady świecznik łez …………………………………………………………….

Ukrzyżowany przez miejsce i czas ……………………………………….

CZĘŚĆ V

Miasto a sztuka

Piękno i dostojeństwo …………………………………………………………

Przestrzeń i czas ………………………………………………………………..

Ludzki pierwiastek……………………………………………………………..

Motyw ruiny………………………………………………………………………

Algebraizująca skłonność intelektu ………………………………………

Piękno katedry……………………………………………………………………

Mieszczańska mimesis ……………………………………………………….

Podsumowanie …………………………………………………………………..

Bibliografia………………………………………………………………………..

 

orna