Tradycja i nowoczesność w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku

Irkuck 2016 Starodvorskaja (16)

Tradycja i nowoczesność w poezji polskiej

drugiej połowy XX wieku

Polsko-rosyjska konferencja w Irkucku, 1 maja 2016 w pensjonacie „Choineczka”

Конференция: „Традиция и современность в польской поэзии 2-й пол. ХХ века”

Иркутск, 1 мая 2016 г. кемпинг-отель «Ёлочка»

Irkuck 2016 (7)
Studenci rusycystyki Państwowego Uniwersytetu w Irkucku oraz referenci konferencji „Tradycja i nowoczesność w poezji polskiej 2 połowy XX wieku”; 1 maja 2016 w pensjonacie „Choineczka” [Преподаватели и студенты Иркутского государственного университета. Конференция „Традиция и современность в польской поэзии 2-й пол. ХХ века”; 1 мая 2016 г. кемпинг-отель «Ёлочка»].
Irkuck 2016 (2)
Prof. Marian Kisiel i prof. Wojciech Ligęza; 1 maja 2016 w pensjonacie „Choineczka” [проф. Мариан Кисель и проф. Войчех Лигенза; 1 мая 2016 г. кемпинг-отель «Ёлочка»] fot. JMR

Irkuck 2016 (13)
Przywitanie gości – Marek Zieliński, Konsul Generalny RP w Irkucku (Приветствие гостей – Генеральный консул РП в Иркутске Марек Зелиньски)

Irkuck 2016 (11)
Profesorowie (od lewej): Wojciech Ligęza i Marian Kisiel oraz wybitny tłumacz polskiej poezji Anatolij Rojtman  [проф. Мариан Кисель, проф. Войчех Лигенза и замечательный переводчик польской поэзии на русский язык Анатолий Ройтман] (fot. JMR).
Irkuck 2016 Starodvorskaja (11)
Studenci rusycystyki Państwowego Uniwersytetu w Irkucku oraz referenci Konferencji „Tradycja i nowoczesność w poezji polskiej 2 połowy XX wieku” [Преподаватели и студенты Иркутского государственного университета. Конференция „Традиция и современность в польской поэзии 2-й пол. ХХ века”].

Irkuck 2016 Starodvorskaja (5)
„Dwie Isadory” (O wierszach Szymborskiej i Herberta) – prof. dr hab. Wojciech Ligęza z Uniwersytetu Jagiellońskiego [«Две Айседоры (О стихах Шимборской и Герберта)» – проф, д.н. Войчех Лигенза (Ягеллонский университет)] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 (8)
Studenci rusycystyki Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Студенты Иркутского государственного университета] (Fot. JMR).
Irkuck 2016 (15)
„Zwykła kolej rzeczy” w poetyckim świecie Wisławy Szymborskiej – dr Katarzyna Sumarokowa (Państwowy Uniwersytet w Irkucku) [«’Zwykła kolej rzeczy’ в поэтическом мире Виславы Шимборской” – к.н. Екатерина Сумарокова (Иркутский государственный университет)]
Irkuck 2016 (9)
Prof. Ligęza i studenci rusycystyki Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Проф. Войчех Лигенза и студенты Иркутского государственного университета] (Fot. JMR).
Irkuck 2016 (17)
Niemożliwe odpuszczenie grzechów. „Biel” Tadeusza Różewicza z tomu „Nic w płaszczu Prospera” – dr Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie) [«Невозможное отпущение грехов. «Белизна» Тадеуша Ружевича из сборника «Ничто в плаще Просперо» – к.н. Юзеф М. Рушар (Игнацианская академия в Кракове)] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 (10)
Katarzyna Sumarokowa, Małgorzata Rapacz – Dolisznia i Katarzyna Starodworskaya z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Екатерина Сумарокова, М. Рапач-Долишня и Екатерина Стародворская (Иркутский государственный университет)] (fot. JMR)
Irkuck 2016 (19)
Z czym się żegnamy? O wierszu „Zaśpiew” Czesława Miłosza – prof. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego [«С чем мы прощаемся? О стихотворении «Запев» Чеслава Милоша» – проф. д.н. Мариан Кисель (Силезский университет)]
Irkuck 2016 Starodvorskaja (10)
Studenci Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Студенты Иркутского государственного университета] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 (20)
Organiczna poetyka Czesława Miłosza – prof. dr hab. Irina Plechanowa z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [«Чеслав Милош: органическая поэтика» – проф., д.н. Ирина Плеханова (Иркутский государственный университет)]
Irkuck 2016 Starodvorskaja (2)
Studenci Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Студенты Иркутского государственного университета] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 Starodvorskaja (9)
Perfekcyjny grzesznik. Ekfraza i historyczny pesymizm w wierszu „Epizod z Saint Benoît” – dr J. M. Ruszar [Грешник, полный совершенства. Экфрасис и исторический пессимизм в стихотворении «Эпизод в Сен-Бенуа»- к.н. Юзеф М. Рушар] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 Starodvorskaja (10)
Studenci Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Студенты Иркутского государственного университета] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 Starodvorskaja (12)
Poezja i godność – prof. dr Marian Kisiel z U. Śląskiego [«Поэзия и достоинство» – проф, д.н. Мариан Кисель]
Irkuck 2016 Starodvorskaja (6)
„Nasi ludzie nie umieją mówić ze sobą”. Obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej – prof. dr Wojciech Ligęza – z UJ [«Наши люди не умеют разговаривать друг с другом». Чуждость и близость в стихах Виславы Шимборской.» – – проф, д.н. Войчех Лигенза] Od lewej: Anatolij Rojtman, Irina Zielińska i Wojciech Ligęza [Слева: Анатолий Ройтман, Ирина Зелиньская и Войчех Лигенза].
 

IMG_3474
Księgowa uczciwość opisu świata. O wielkiej metaforze magistra ekonomii, Zbigniewa Herberta – dr J. M. Ruszar z AI [«Бухгалтерская честность описания мира. О великой метафоре магистра экономики Збигнева Герберта» – к.н. Юзеф М. Рушар] Na zdjęciu: tłumaczka Irina Zielińska i Józef M. Ruszar [Слева: переводчик Ирина Зелиньская и Юзеф М. Рушар] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 (21)
Rosyjskie przekłady polskich poetów. Próba podsumowania – dr Anatolij Rojtman z Nowosybirskiego Uniwersytetu Architektury [«Русские переводы современной польской поэзии. На пути к антологии»- к.н. Анатолий Ройтман (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет)] fot. JMR
Irkuck 2016 (14)
Wykładowcy i studenci Uniwersytetu w Irkucku [Преподаватели и студенты Иркутского государственного университета] fot. JMR
Irkuck 2016 Starodvorskaja (13)
Polska poezja na zajęciach ze studentami uczącymi się języka polskiego – Małgorzata Rapacz – Dolisznia, lektor języka polskiego z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [«Польская поэзия на занятиях по польскому языку как иностранному» – М. Рапач-Долишня (Иркутский государственный университет)]
Irkuck 2016 Starodvorskaja (4)
Studenci Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [Студенты Иркутского государственного университета] (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)
Irkuck 2016 (22)
Międzyjęzykowe quasi-synonimy w tekstach Czesława Miłosza i w rosyjskich przekładach jego poezji (problemy semantyczne) – Katarzyna Starodworskaja z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku [«Межъязыковые квазисинонимы в текстах Ч. Милоша и его русских переводах (семантические проблемы)» Екатерина Стародворская (Иркутский государственный университет)] fot. JMR

Irkuck 2016 Starodvorskaja (17)
Wycieczka nad Bajkał
Irkuck 2016 (23)
Bajkał (fot. JMR)
Irkuck 2016 (32)
Irkuck, zabytkowe domy (fot. JMR)
Irkuck 2016 (33)
Irkuck, zabytkowe domy (fot. JMR)
Irkuck 2016 (34)
Irkuck, zabytkowe domy (fot. JMR)
Irkuck 2016 (27)
Irkuck, Teatr im. A. Wampiłowa
Irkuck 2016 (29)
Irkuck, Cerkiew „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” (w 2016 roku zbiegły się święta Paschy, prawosławnych Świąt Wielkiej Nocy oraz 1 maja)
Irkuck 2016 Starodvorskaja (7)
„Poloneza czas zacząć” – z okazji święta narodowego 3 Maja dla uczestników konferencji wstąpił polski zespół taneczny studentów z Wrocławia przedstawiając polskie tańce ludowe i narodowe. (Fot. Katarzyna Starodworskaja; Екатерина Стародворская)