tytuł

Wytarty profil rzymskich monet Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Józef Maria Ruszar Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta Kraków 2016 Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.