Krzesło i zmięta serweta | Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta

Na książkę Radosława Siomy składa się osiem szkiców opublikowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Przeważają teksty interpretacyjne, które dotyczą wierszy bardzo znanych, jak Tren Fortynbrasa (Teraz masz spokój Hamlecie) i Studium przedmiotu (Krzesło i zmięta serweta oraz Przedmiot którego nie ma), ale ciągle na nowo analizowanych i komentowanych. Okazuje się bowiem, że zmiana optyki, metodologii lub wrażliwości interpretatora, a także […]

Herbert, Lekcja łaciny 03

Józef Maria Ruszar Lekcja łaciny Zbigniewa Herberta cz. 03 Rozdział 3 Kolumna i powój. Polska i cywilizacja łacińska Wysławiającemu łacinę Herbertowi chodzi o coś więcej niż obnażenie nędzy komunizmu, bo to sprawa doraźna, jedynie element większego zagrożenia, którym jest nihilizm kultury współczesnej. Narodziny nowożytności, a następnie przełom romantyczny, zmieniły paradygmat europejskiej kultury, korygując spojrzenie na […]

Andrzej Zieniewicz, Herbert jako aforysta

Andrzej Zieniewicz Zbigniew Herbert jako aforysta Jak wiadomo, Herbert aforyzmów jako oddzielnego sposobu wypowiedzi nie uprawiał, jednak nazwanie go aforystą nie budzi sprzeciwów. Odczuwamy takie nazwanie jako trafne. Dlaczego? Najpierw dlatego, że w jego utworach częstymi gośćmi są frazy, metafory, nazwania o wyraźnie „formularnym” charakterze: „bliznę po odejściu dobra pamięć leczy, albo przed najazdem żywych […]