Joanna Adamowska, Gauguin według Herberta

Joanna Adamowska Portret artysty. Gauguin według Herberta Herbertowski wiersz o Gauguinie był rzadko i fragmentarycznie analizowany, nie doczekał się również całościowej interpretacji. Wydaje się, iż znaczący wpływ na niewielką popularność utworu w herbertologii ma jego hermetyczność. „Gauguin Koniec” to jeden z wielu Herbertowskich wierszy będących sugestywną opowieścią poety o znanym twórcy, jednak wieloznaczność metaforycznych obrazów […]

Joanna Adamowska, Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj

Joanna Adamowska Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj – „prorocy rewolucji” w oczach poety Piotr Koropotkin, fot. WIKI Piotr Kropotkin Piotr Kropotkin jest bohaterem wiersza „Gra Pana Cogito” (PC). Kanwą fabularną tekstu jest słynna ucieczka Kropotkina z Twierdzy Pietropawłowskiej (1876) opisana przez „księcia anarchistów” w jego głośnej autobiografii zatytułowanej „Wspomnienia rewolucjonisty”. Herbert, odtwarzając szczegóły brawurowej akcji, […]