joanna

Dr Joanna Adamowska | Nikifor Herberta | wideo

Dr Joanna Adamowska (Uniwersytet Wrocławski), Nikifor Herberta.   XIV Warsztaty Herbertowskie | Kraków 2017 Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza   Herbert po dwudziestu latach Nowe interpretacje twórczości Instytut Myśli Józefa Tischnera  – Akademia Ignatianum Kraków, 9 – 12 listopada 2017             Joanna Adamowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki […]

adamowska

Dr Joanna Adamowska | Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa | wideo

    Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa (Wojtkiewicz, Jarema, Brzozowski) Dr Joanna Adamowska   Autorka pokazuje, w jaki sposób analiza dzieł artystów plastyków znalazła odzwierciedlenie w tekstach Tadeusza Różewicza, a także interpretuje utwory będące próbą intersemiotycznego przekładu treści awangardowego obrazu na słowo poetyckie lub prozatorskie.       Joanna Adamowska – doktor nauk humanistycznych w […]

Joanna Adamowska, Gauguin według Herberta

Joanna Adamowska Portret artysty. Gauguin według Herberta Herbertowski wiersz o Gauguinie był rzadko i fragmentarycznie analizowany, nie doczekał się również całościowej interpretacji. Wydaje się, iż znaczący wpływ na niewielką popularność utworu w herbertologii ma jego hermetyczność. „Gauguin Koniec” to jeden z wielu Herbertowskich wierszy będących sugestywną opowieścią poety o znanym twórcy, jednak wieloznaczność metaforycznych obrazów […]

Joanna Adamowska, Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj

Joanna Adamowska Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj – „prorocy rewolucji” w oczach poety Piotr Koropotkin, fot. WIKI Piotr Kropotkin Piotr Kropotkin jest bohaterem wiersza „Gra Pana Cogito” (PC). Kanwą fabularną tekstu jest słynna ucieczka Kropotkina z Twierdzy Pietropawłowskiej (1876) opisana przez „księcia anarchistów” w jego głośnej autobiografii zatytułowanej „Wspomnienia rewolucjonisty”. Herbert, odtwarzając szczegóły brawurowej akcji, […]