Niepewna jasność tekstu

 

niepewna jasnosc tekstu

Niepewna jasność pdf do pobrania

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998 – 2008

Wydawnictwo Platan, Kraków 2009

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta; druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne; trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna; czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny poeta, ale także sprawny dramatopisarz.

ISBN: 978-83-89711-27-4
ean: 9788389711274