foto

Mirosław Dzień | Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni | wideo

dr hab. prof. ATH Mirosław Dzień

(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni

Autor interpretuje mało znany utwór Zbigniewa Herberta – Zagubiony fragment. Mowa w nim o fragmencie Ewangelii, w którym uczniowie decydują się na rozmowę z Mistrzem o istocie Jego misji. W utworze pełnym symbolicznych odniesień do filozofii i teologii autor referatu dostrzega wyraz pesymizmu poety i braku wiary w zbawcze dzieło Jezusa z Nazaretu.

 

XIV Warsztaty Herbertowskie

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

 Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9–12 listopada 2017