Małgorzata Mikołajczak profesorem!

Małgorzata Mikołajczak

otrzymała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską!

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Małgorzata Mikołajczak

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK – kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Literatury oraz Pracownią Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książek: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000), „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem a apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2007), Zbliżenia: studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011), Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (JMR Transatlantyk 2013).

Profesor Mikołajczak od roku 2005 jest członkiem Rady Naukowej Warsztatów Herbertowskich oraz Biblioteki Pana Cogito, w której opublikowała kilkanaście artykułów; redagowała także tom Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Prof. Małgorzata Mikołajczak w drzwiach Belwederu z synami
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Prof. Małgorzata Mikołajczak z synami pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bór nici   Okladka | Swiaty-z-Marzenia

20080530_142742_1581_1
2008, Rok Herberta. Prezes NBP Sławomir Skrzypek wręcza pamiątkowe monety uczonym, którzy są autorami doktoratów na temat twórczości Zbigniewa Herberta. Od lewej: dr Małgorzata Mikołajczak z U. w Zielonej Górze, dr Mateusz Garbol z KUL, dr Dagmara Zawistowska-Toczek z U. Gdańskiego, dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek z UAM, dr Mateusz Antoniuk z UJ.
2
2006 Dom pracy Twórczej w Oborach. Dr Małgorzata Mikołajczak ze swoimi studentami na Warsztatach Herbertowskich.

 

100_1460
Obory 2005 Uczestnicy Warsztatów Herbertowskich w towarzystwie Haliny Herbert-Żebrowskiej
fot. GRZEGORZ KOZAKIEWICZ23.10.2004Krakow. Targi ksiazki
2004 Janusz Drzewucki (Akropol i cebula), Małgorzata Mikołajczak (W cieniu heksametru) i Józef Maria Ruszar (Stróż brata swego) na Targach Książki w Krakowie podczas prezentacji swoich publikacji o Zbigniewie Herbercie