Liryka i fenomenologia

Liryka i fenomenologia

22 października 2016, godz. 10.00-14.00

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury logo-sok-cz-b-w-krakowiew Krakowielogotyp-krakow_cmyk_transparentne zorganizował seminarium interpretacyjne dla nauczycieli języka polskiego. Warsztaty dotyczyły sposobów lektury wierszy Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza oraz wpływu na tych poetów filozofii Romana Ingardena.

img_8648-2
Prof. dr hab. Jolanta Dudek (Uniwersytet Jagielloński) wygłosiła wykład: „Miejsce Romana Ingardena w badaniach literackich”. Fot. Sylwia Matyja
img_8663-2
Nauczyciele – poloniści z krakowskich gimnazjów i liceów oraz ich uczniowie – członkowie kół literackich. Fot. JMR
img_8654-2
Prof. Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) „Ludzkie kryjówki w poezji Tadeusza Różewicza”. Fot. JMR

img_8658-2
Nauczyciele – poloniści z krakowskich gimnazjów i liceów oraz ich uczniowie – członkowie kół literackich. Fot. JMR
img_8664-2
Mgr Anna Stec-Jasik (Uniwersytet Jagielloński) „Bez rosy ludzkiego strachu”. O wierszu Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana Zbigniewa Herberta. Fot. JMR
img_8679-3
Dr Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie) „Niemożliwe odpuszczenie grzechów. Interpretacja wiersza Biel Tadeusza Różewicza”. Fot. Sylwia Matyja
img_8681-2
Uczestnicy w prezencie otrzymali książkę – najnowszą pozycję z serii Biblioteka Pana Cogito: Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, Wydawnictwo Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
img_8684-2
Prowadzący seminarium dr Józef Maria Ruszar z Wiktorią Radwan z Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. Fot. A. Stec-Jasik
img_8687-2
Prowadzący seminarium dr Józef Maria Ruszar z młodzieżą z z Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. Fot. A. Stec-Jasik

logotyp_krakow-400x430