Józef Maria Ruszar

 

ruszar

Józef Maria Ruszar

 

Dr Józef Maria Ruszar od 2004 do 2007 roku kierował Warszawskim Festiwalem Poezji im. Z. Herberta w Warszawie, którego był inicjatorem, pomysłodawcą i realizatorem. Z wykształcenia jest filologiem i filozofem, z wykonywanych profesji publicystą, redaktorem, wydawcą i wykładowcą akademickim. Od roku 2004 organizuje sesje naukowe i Warsztaty Herbertowskie, a także wydaje serię Biblioteka Pana Cogito, poświęconą twórczości Herberta oraz poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Filologię polską ukończył na Wydziale Polonistyki UJ, a doktoryzował się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1975-1978 studiował filozofię pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera jako słuchacz w Papieskim Wydziale Teologicznym (ówcześnie kościelna placówka nie uznawana przez państwo, która powstała po likwidacji Wydziału Teologicznego na UJ; obecnie Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie).

Pracował w Niezależnym Piśmie Młodych Katolików „Spotkania”, miesięczniku „Więź”, „Tygodniku Solidarność”, Radio Wolna Europa, Biurze Festiwalu Kraków 2000, „Rzeczpospolitej”, TVP Historia i w Narodowym Banku Polskim. Obecnie wykłada w Akademii Ignatianum na Wydziale Filozoficznym (kierunek kulturoznawstwo). Publikuje w „Rzeczpospolitej”, gdzie w weekendowym dodatku „Plus-Minus” ukazują się jego eseje z podróży w głąb cywilizacji europejskiej.

Jako badacz poezji Herberta jest autorem książki Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Z. Herberta (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta (Gaudium, Lublin 2006) oraz Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta (JMR TransAtlantyk, Kraków 2014). Opublikował szkice na temat poezji Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Tomasa Tranströmera i innych poetów.

Aktualnie przygotowuje do druku dwie pozycje. Pierwsza, poświęcona ekonomicznej perspektywie oglądu świata w twórczości Herberta będzie nosić tytuł Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w esejach Z. Herberta, a druga, zatytułowana Ewangelia według Kaina, poświęcona jest interpretacjom wierszy Różewicza, w których pojawia się kwestia Boga (wstępny szkic pod takim tytułem już się ukazał w roku 2011).

W roku 2006 był koordynatorem Roku Conrada, w 2011 organizował dla NCK obchody jubileuszu 90. urodzin Tadeusza Różewicza. 3 października 2001 roku wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury”, a 18 maja 2007 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Maria Ruszar

BIOGRAM z „Encyklopedii Solidarności”:

Józef Maria Ruszar, ur. 2 III 1951 w Pruszkowie. 1972-1977 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Polonistyki, 1976-1978 Papieskiego Wydz. Teologicznego, kierunek filozofia.

Od 1972 uczestnik Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie, współorganizator kółek samokształceniowych dla uczniów i studentów. 1976-1977 nauczyciel jęz. polskiego. Od jesieni 1976 współpracownik KOR, współorganizator akcji zbierania podpisów w obronie robotników Radomia i Ursusa oraz pieniędzy na pomoc; w V 1977 (po śmierci Stanisława Pyjasa) współorganizator bojkotu juwenaliów (tzw. Czarne Juwenalia) i wspólnego protestu środowiska krakowskiej opozycji studenckiej i KOR, uczestnik demonstracji; współzałożyciel SKS w Krakowie; pod koniec 1977 zaangażowany w obronę zawieszonego w prawach studenta Bronisława Wildsteina; jesienią 1977 współzałożyciel przy klasztorze ss. Norbertanek Akademickiego Klubu Dyskusyjnego Norbertanki dla młodej inteligencji (niezależne humanistyczne kursy naukowe) jako próby kształtowania samodzielnych elit katolickich.

W 1978 powołany do Szkoły Oficerów Rezerwy, za odmowę złożenia przysięgi wojskowej usunięty i przeniesiony do Wojskowego Obozu Specjalnego w Trzebiatowie jako szeregowiec.

W 1979 współpracownik „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”. Od 1979 aktywny w warszawskim KIK, członek zwyczajny KIK, pracownik. Od IX 1980 w „S”, X 1980 – III 1981 pełnomocnik ds. szkolenia związkowego w Zakładach Mechanicznych Ursus; od II 1981 pracownik działu informacji związkowej w niezależnym „Tygodniku Solidarność”. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Załężu k. Rzeszowa i Uhercach, zwolniony 4 XII 1982.

1982-1983 pracownik redakcji miesięcznika „Więź”, w X 1983 w RFN jako stypendysta Katholische Akademische Ausländer Dienst w Bonn.

Od 1984 na emigracji w RFN, nast. w USA; 1984-1993 w Radiu Wolna Europa; w 1989 członek Nowojorskiego Komitetu Wyborczego Solidarności w Nowym Jorku, 1989-1990 założyciel i przewodniczący Help Poland Now! Committe in New York, 1990-1992 członek Board of Directors Polish National Fund.

Od 1996 w Polsce; w 1996 w redakcji „Super Expressu”, od 1996 szef ds. promocji i informacji Festiwalu Kraków 2000, 2002-2007 w „Rzeczpospolitej”, od 2007 dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej w NBP. Pomysłodawca i dyr. Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta: I edycja w V i X 2004.

16 VII 1980 – 1 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. II/V Dep. IV/ Wydz. XIV Dep. I MSW w ramach SOR krypt. Port.

Autorka biogramu:

Ewa Zając, Encyklopedia „Solidarnosci” Ewa Zając