Jak Katon Młodszy | Cywilny ekwiwalent żołnierza

W intertekstualnym czytaniu wiersza Pan Cogito o postawie wyprostowanej należy wziąć pod uwagę „sytuację starożytną” i odnieść się do Żywotów sławnych mężów Plutarcha, a z drugiej strony zająć się także niezwykle ważnym w twórczości Herberta motywem oblężonego miasta. Bez tego toposu niezrozumiały jest powód, dla którego postawa wyprostowana miałaby być aż tak ważna.

 

Gest Katona ma dowodzić wolności filozofa stoika i odwagi obywatela republikanina. Postawa wyprostowana, jako propozycja etyki osobistej i społecznej, została wysnuta z lektury Plutarcha, ściślej, z kilku ostatnich rozdziałów Żywotu Katona.