foto

Herbert w Madrycie 2017

Nuevas lecturas de la obra

de Zbigniew Herbert (1924 – 1998)

Twórczość Zbigniewa Herberta była przedmiotem rozważań międzynarodowego seminarium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. 16 marca 2017 odbyło się uroczyste rozpoczęcie seminarium, zorganizowane przez Katedrę Filologii Polskiej we współpracy z Ambasadą RP w Hiszpanii.

Od lewej: Piotr Dolata – Szef Departamentu Politycznego i Ekonomicznego Polskiej Ambasady w Hiszpanii; Eugenio Luján Martínez – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies – Dyrektor Instytutu Filologii Nowożytnych Uniwersytetu Complutense.

Do Salón de Grados, Facultad de Filologia (sali obrad Wydziału Filologicznego) przybyła publiczność, w tym pracownicy naukowi, studenci filologii polskiej oraz aktywna w Madrycie Polonia – razem około 40 osób.

Publiczność w Salón de Grados, Facultad de Filologia. Na pierwszym planie aktywni uczestnicy seminarium: Agnieszka Matyjaszczyk Grenda – Uniwersytet Complutense w Madrycie; Francesca Fornari – Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji oraz Wojciech Ligęza – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Podczas pierwszej sesji, prowadzonej przez prof. Agnieszkę Matyjaszczyk Grenda, referaty wygłosili gospodarze oraz gość z Polski, prof. Wojciech Ligęza.

Denis Canellas de Castro Duarte – Uniwersytet Complutense w Madrycie; Agnieszka Matyjaszczyk Grenda – przewodnicząca obrad (UCM); Wojciech Ligęza – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Amelia Serraller Calvo – Uniwersytet Complutense w Madrycie.

W drugiej turze referatów zaprezentowano referaty gospodarzy (Aleksander Trojanowski jest lektorem języka polskiego w Madrycie), włoskiej badaczki twórczości Herberta i zarazem tłumaczki jego dzieł na język włoski oraz kolejnego gościa z Krakowa.

Sesja druga: Aleksander Trojanowski – Uniwersytet Complutense w Madrycie; Francesca Fornari – Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji; Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies – przewodniczący obrad (UCM) i Józef Maria Ruszar – Akademia Ignatianum w Krakowie.

 

Część nieoficjalna odbyła się w jednym z ulubionych madryckich barów Józefa Łobodowskiego (Anjupe) – najwybitniejszego polskiego poety, emigranta związanego z Hiszpanią, a w szczególności ze stolicą tego kraju.

Bar Anjupe. Pamiątkowa tablica poświęcona Józefowi Łobodowskiemu i jego wieloletniemu przyjacielowi, Kazimierzowi Tylko-Dobrzańskiemu.

 

foto
Nuevas lecturas de la obra de Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Contextos universales

 

orna