Dr Joanna Adamowska | Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa | wideo

 

 

Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa (Wojtkiewicz, Jarema, Brzozowski)

Dr Joanna Adamowska

 

Autorka pokazuje, w jaki sposób analiza dzieł artystów plastyków znalazła odzwierciedlenie w tekstach Tadeusza Różewicza, a także interpretuje utwory będące próbą intersemiotycznego przekładu treści awangardowego obrazu na słowo poetyckie lub prozatorskie.

 

 

 

Joanna Adamowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości (TAiWPN Universitas, Kraków 2012).

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka wrocławskiej polonistyki oraz Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UWr.
Prowadziła zajęcia kursowe Historia literatury polskiej po 1918 roku dla studentów trzeciego roku studiów dziennych Filologii Polskiej (IFP UWr) oraz zajęcia z zakresu literatury współczesnej dla kandydatów na studia na Wydziale Filologicznym UWr. Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego.

Jej zainteresowania badawcze to literatura (głównie poezja) XX i XXI wieku, korespondencja sztuk oraz filozoficzne konteksty literatury.

Credit: uni.wroc.pl

 

orna