adamowska

Dr Joanna Adamowska | Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa | wideo

 

 

Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa (Wojtkiewicz, Jarema, Brzozowski)

Dr Joanna Adamowska

 

Autorka pokazuje, w jaki sposób analiza dzieł artystów plastyków znalazła odzwierciedlenie w tekstach Tadeusza Różewicza, a także interpretuje utwory będące próbą intersemiotycznego przekładu treści awangardowego obrazu na słowo poetyckie lub prozatorskie.