Dr Jana Juhasova | Vplyv Zbigniewa Herberta na poéziu slovenských spirituálnych básnikov | wideo

Dr Jana Juhasova (Filozofická Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku)

Vplyv Zbigniewa Herberta na poéziu slovenských spirituálnych básnikov

 

Pani Cogito. Fragment dyskusji po referacie dr Jany Juhasovej

 

XIV Warsztaty Herbertowskie | Kraków 2017

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

 

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9 – 12 listopada 2017

ornament