Curatia Dionisia i Deva Castra

Curatia Dionisia i Deva Castra

Grosvenor Museum mieści się w Chester (niedaleko współczesnego wielkiego miasta Manchester), które założyli Rzymianie jako obóz warowny, a późniejsze miasto Deva Castra.

17a Pozostałosci rzymskiego Deva Castra i mur w Chester, Wlk. Brytania, fot. JMR

Średniowieczny mur obronny w Chester – przeróbka wcześniejszego muru rzymskiego obozu.

18a Łaźnia - pozostałosci rzymskiego Deva Castra i mur w Chester, Wlk. Brytania, fot. JMR

Ruiny łaźni rzymskiej w pobliżu murów obronnych w Chester.

19a Łaźnia - pozostałosci rzymskiego Deva Castra i mur w Chester, Wlk. Brytania, fot. JMR

System grzewczy (podłoga podgrzewana przy pomocy pary wodnej) dawnej łaźni rzymskiej w Deva Castra.