Najnowsza poezja polska w Irkucku

Najnowsza poezja polska w Irkucku
9 – 16 września 2017  Dr Bogusława Bodzioch-Bryła podczas wykładu w IGU

W drugim tygodniu września (Rosjanie rozpoczynają rok akademicki wcześniej), w Państwowym Uniwersytecie w Irkucku (Иркутский Государственный Университет) odbywały się wykłady o polskiej literatury XX i XXI wieku

 

Cykl „Metody analizy tekstu poetyckiego” poświęcony był przeobrażeniom w literaturze polskiej pod wpływem mediów interaktywnych. Wykładowczyni, dr Bogusława Bodzioch-Bryła, osobne wykłady poświęciła interpretacji wierszy Adama Zagajewskiego, najnowszym interaktywnym formom twórczości poetyckiej i prozatorskiej oraz przemianom literatury pod wpływem mediów interaktywnych, a także lękom odbiorców przed tym, co w tej odmianie literatury nowe i nieznane.Słuchaczami wykładów byli studenci i doktoranci rusycystyki, zainteresowani krytyką literacką, a także pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego, zajmujący się badaniami w zakresie teorii i historii literatury.

Wykłady dr Bodzioch-Bryły z Akademii Ignatianum w Krakowie odbywały się w ramach umowy o współpracy, zawartej między jezuicką uczelnią, a uniwersytetem w Irkucku. Instytucją wspierającą cykl wykładów był Konsulat Generalny RP w Irkucku.

Józef Maria Ruszar Ekonomia jako temat literacki

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet

Ekonomia jako temat literacki

w twórczości Zbigniewa Herberta

Promocja w NBP 24 października 2016 – fotoreportaż

ksiazka-019

Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016. Fot. Lesław Wilczak

ekonomia-jako-temat

 

 

Pamięci Przyjaciela – Sławomira Skrzypka,

Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

który zginął w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku

– Autor

ksiazka-027

Dorotę Skrzypek, wdowę po Sławomirze Skrzypku, prezesie NBP, wita w Krakowskim Oddziale NBP dyrektor oddziału, prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła. Fot. Lesław Wilczak

Continue reading

Herbert Lekcja łaciny 11

Józef Maria Ruszar

Lekcja łaciny Zbigniewa Herberta

cz. 11

Rozdział 6
Cywilizacja klasyczna kontra modernizm.
Herbert – awangarda

slonce

Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014

Istnieje jeszcze jedna istotna różnica między opisami: romantycznym, klasycystycznym i herbertowskim. W eseju „Lekcja łaciny”, inaczej niż w utworach Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, a także Rymkiewicza odnoszącego się do tradycji Vitalego, Herbert nie tyle konfrontuje naturę i kulturę, ile dwie cywilizacje, a raczej cywilizację tradycyjną z nową jej wersją, która zasadza się na odrzuceniu tradycji. To nie wieczna natura zwycięża w końcu człowieka i jego wysiłki – czego symbolicznym obrazem ma być trawa, chwast czy bluszcz, które porastają romantyczne ruiny – ale katastrofą kończy się walka cywilizacji. Stąd czcigodną przeszłość pokrywa lawa asfaltu. Różnica między obecną cywilizacją a dawniejszymi słojami historii polega na tym, że nie jest to już kolejny przyrost, lecz wrogi przeszłości mit nowoczesności, który obywa się bez odwołania do dawnych dokonań.

Continue reading

Wojciech Gutowski – biogram

Wojciech Gutowski

Urodzony 3 czerwca 1946 w Nieszawie; syn Kazimierza Gutowskiego, księgowego, i Mieczysławy z Ignaczewskich, urzędniczki. W 1960 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Kujawskim; w 1964 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. W czasie studiów należał do ZSP. Debiutował wierszami pt. „Początek podróży” i „Wejście”, opublikowanymi w „Almanachu Poezji” (Toruń 1966). Po uzyskaniu w 1969 magisterium na UMK został tam najpierw asystentem-stażystą, a następnie w 1970-78 asystentem. Jako krytyk literacki debiutował w 1970 recenzją pt. „Edmunda Puzdrowskiego poezje trzecie” (dotyczącą książki „Rzecz kaszubska”), ogłoszoną w piśmie ,,Pomorze” (nr 3). W tymże roku został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT; w 1983-89 sekretarz, następnie do 1997 przewodniczący Komisji Filologicznej, w 1997-2004 członek Zarządu i redaktor naczelny Wydawnictw TNT), a także członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (w 1996 wszedł w skład Zarządu Komisji Edytorskiej). W 1970-75 należał do Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. W 1970-80 był członkiem ZNP.

Continue reading

Stanisław Balbus – biogram

Stanisław Balbus

Madzia i S. BalbusMistrz i uczennica (Magdalena Filipczuk z d. Kalemba) w sławnym “Gołębniku” (Wydział Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie), fot. JMR

BIOGRAM

Urodzony 8 maja 1942 w Sieradzu; syn Ludwika Balbusa, piekarza, i Antoniny Marii z Malinowskich. Uczęszczał do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu; jako uczeń ogłosił w 1958 na łamach harcerskiego pisma „Na Przełaj” (nr 26) wiersz pt. „Wiosna”. W 1961 zdał egzamin maturalny i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Równocześnie zaczął studiować na tej samej uczelni matematykę, a po roku także muzykologię; od 1964 kontynuował tylko studia polonistyczne. W 1963 wstąpił do PZPR (zrezygnował z członkostwa w grudniu 1980, na ostatnim Zjeździe ZLP). W 1966 uzyskał na UJ dyplom magistra filologii polskiej, a następnie został asystentem w Zakładzie Poetyki i Stylistyki w Katedrze Literatury Polskiej UJ. Zajmował się badaniami z pogranicza literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Continue reading