Janusz Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”

Janusz Sławiński O problemach „sztuki interpretacji” 1 Często słyszy się opinię: jeśli badacze literatury chcą wypowiadać sądy sprawdzalne, a przecież trudno przypuścić, żeby im mogło na tym nie zależeć, powinni ograniczyć swoje zainteresowania do zjawisk dostępnych empirycznemu doświadczeniu każdego odbiorcy, do obiektów, które istnieją bezspornie, w sposób nie budzący niczyich wątpliwości. Gdy historyk literatury mówi […]

Krzysztof Dybciak, Intelektualna droga Janusza Sławińskiego

Krzysztof Dybciak Intelektualna droga Janusza Sławińskiego Od strukturalizmu do antykomunizmu na wyspach wartości Mówiono od początków jego twórczości naukowej, że ma kryształ w mózgu, środowiskowa legenda przypisuje autorstwo tego określenia Zbigniewowi Bieńkowskiemu, znakomitemu poecie i krytykowi literackiemu. To stwierdzenie oznaczało wiele cech charakterystycznych dla pisarstwa Janusza Sławińskiego: jasność myślenia, przejrzystość i brak jakichkolwiek zmętnień w […]