Zbigniew Herbert po angielsku

Zbigniew Herbert w angielskich tłumaczeniach   Herbert, Zbigniew. Selected Poems. Introduction by A. Alvarez. Translated by Czesław Miłosz and Peter Dale Scott. Harmondsworth: Penguin, 1968. Herbert, Zbigniew. The Passion of Our Lord painted by an anonymous hand from the circle of Rhenish Masters. Translated by Adam Czerniawski. London: Menard Press, 1973. Herbert, Zbigniew. Selected Poems. […]

W asyście jakich dzwonów | Biblioteka Pana Cogito

  W asyście jakich dzwonów — Biblioteka Pana Cogito PDF do pobrania   Mazurkiewicz-Szczyszek Anna W asyście jakich dzwonów Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.     Spis treści Wykaz skrótów …………………………………………………………………… CZĘŚĆ I Światło na murze. Poetyka miasta Harmonijna całość …………………………………………………………….. Miasto i mit ……………………………………………………………………… Jerozolima i Babilon…………………………………………………………… Urbanistyczny temat …………………………………………………………. […]

Niepewna jasność tekstu

  Niepewna jasność pdf do pobrania Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998 – 2008 Wydawnictwo Platan, Kraków 2009 Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta; druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne; trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna; czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to […]