Joanna Adamowska, Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj

Joanna Adamowska Piotr Kropotkin i Lew Tołstoj – „prorocy rewolucji” w oczach poety Piotr Koropotkin, fot. WIKI Piotr Kropotkin Piotr Kropotkin jest bohaterem wiersza „Gra Pana Cogito” (PC). Kanwą fabularną tekstu jest słynna ucieczka Kropotkina z Twierdzy Pietropawłowskiej (1876) opisana przez „księcia anarchistów” w jego głośnej autobiografii zatytułowanej „Wspomnienia rewolucjonisty”. Herbert, odtwarzając szczegóły brawurowej akcji, […]

J. M. Ruszar, Dlaczego klasycy?

Józef Maria Ruszar Dlaczego klasycy? Straszna cena odpowiedzialności Z punktu widzenia rozważań na temat znaczenia pojęcia „odpowiedzialność”, wiersz Herberta „Dlaczego klasycy” (z tomu „Napis”) wprowadza nas w podstawowe rozróżnienie. Otóż odpowiedzialność możliwa jest w dwóch zupełnie odmiennych znaczeniach: prawnym (i moralnym) lub tragicznym. Prawna lub moralna odpowiedzialność oznacza, że sprawca czynu zostaje uznany za odpowiedzialnego […]