Herbert w Budapeszcie

Józef Maria Ruszar Herbert – polityczny przemytnik Zbigniew Herbert został zaproszony w 1979 roku do Budapesztu po wydaniu węgierskiego tomu poezji pt. „Przesłuchanie anioła”. Wiersze zostały opublikowane bez uprzedniego sprawdzania, czy utwory te nie są przypadkiem na indeksie w Polsce. Autorem przekładu był cieszący się powszechnym szacunkiem węgierski poeta László Nagy (autorką roboczych przekładów była […]

J. M. Ruszar Centralna pozycja Miłosza?

  J. M. Ruszar Centralna pozycja Miłosza? rec. z Aleksander Fiut W stronę Miłosza Czy w 1943 roku, pisząc w okupowanej Warszawie Świat i Głosy biednych ludzi, Miłosz wytyczył główne drogi rozwoju powojennej polskiej poezji? Tak sugeruje w swojej książce Aleksander Fiut (W stronę Miłosza), bo dla krakowskiego uczonego te dwa cykle to przełom w […]