Boski grant 02

Boski grant 02 15 października 2016 roku, w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie miało miejsce drugie spotkanie uczestników seminarium z filozofii religii, przygotowujące do projektu “Obrazy Boga, człowieka i świata w polskiej literaturze XX wieku”.    

Boski grant 01

Boski grant pierwsze seminarium 2016.10.01. 1 października 2016 roku, w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników seminarium z filozofii religii, przygotowujące do projektu “Obrazy Boga, człowieka i świata w polskiej literaturze XX wieku”. Poniżej fotoreportaż.  

Noc poezji w Krakowie Herbert dla nauczycieli

Krakowska Noc Poezji Herbert dla nauczycieli „Krakowska Noc poezji” liczy sobie wiele lat, ale w tym roku po raz pierwszy w jej historii odbyło się seminarium interpretacyjne dla nauczycieli języka polskiego. Wykładowcy kilku uczelni krakowskich zapoznawali nauczycieli z najnowszymi sposobami lektury wierszy Zbigniewa Herberta. Było to pasjonujące spotkanie zarówno dla uczonych jak pedagogów-praktyków, którzy uczą […]

Warsztaty herbertowskie 2015 PROGRAM

Warsztaty Herbertowskie PROGRAM   PIĄTEK 9 października 2015   Popołudnie 13.00 – 15.00 Pytania metafizyczno-estetyczne dr. hab., prof. nadzw. Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy) Oglądane i przedstawiane w poezji Zbigniewa Herberta Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski (Uniwersytet Gdański) “Koniec świata raj na ziemi” – moja metafizyczna rozmowa z Tadeuszem Różewiczem Dr […]

Małgorzata Mikołajczak profesorem!

Małgorzata Mikołajczak otrzymała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską! MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK – kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Literatury oraz Pracownią Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książek: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000), „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem a apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej […]