józef ruszar

BPC na Targach Książki w Krakowie 2017

Biblioteka Pana Cogito na Targach Książki w Krakowie 26 – 29 października 2017 Biblioteka Pana Cogito liczy już 30 pozycji książkowych. Najnowsze publikacje, zwłaszcza te, które zostały wydane przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, były prezentowane na stoisku IMJT. W czasie Targów szczególnie promowane były książki związane z twórczością Jana Polkowskiego: tom poezji zebranych (Jan Polkowski, […]

Dr hab. Radosław Sioma | Motywy religijne w twórczości Zbigniewa Herberta | wideo

    Radosław Sioma, Motywy religijne w twórczości Zbigniewa Herberta.   Dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego) zajmuje się polską literaturą końca XIX oraz XX wieku (między innymi twórczością Zbigniewa Herberta, Jerzego Szaniawskiego, Leopolda Buczkowskiego). Jest członkiem Rady Naukowej Warsztatów Herbertowskich. Autor książki Niewinność i doświadczenie. […]

sioma

Dr hab. Radosław Sioma | Między pożądaniem a zachwytem | wideo

  Dr Radosław Sioma | Między pożądaniem a zachwytem Dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego) zajmuje się polską literaturą końca XIX oraz XX wieku (między innymi twórczością Zbigniewa Herberta, Jerzego Szaniawskiego, Leopolda Buczkowskiego). Jest członkiem Rady Naukowej Warsztatów Herbertowskich. Autor książki Niewinność i doświadczenie. O komediopisarstwie […]

Prof. Stanisław Balbus | dyskusja na Warsztatach Herbertowskich | wideo

Prof. Stanisław Balbus | dyskusja na Warsztatach Herbertowskich | wideo Urodzony 8 maja 1942 w Sieradzu; syn Ludwika Balbusa, piekarza, i Antoniny Marii z Malinowskich. Uczęszczał do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu; jako uczeń ogłosił w 1958 na łamach harcerskiego pisma „Na Przełaj” (nr 26) wiersz pt. „Wiosna”. W 1961 zdał egzamin maturalny […]

Mgr Agnieszka Łazicka | Problem religii w filozofii Henryka Elzenberga i twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta | wideo

  Mgr Agnieszka Łazicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Problem religii w filozofii Henryka Elzenberga i twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta   Agnieszka Łazicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Literatury Polskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą cielesnemu podłożu świadomości w twórczości Zbigniewa Herberta. Autorka publikacji: […]