Anna Stec-Jasik | „Oblicze Twoje”. O wierszu „Brewiarz. Drobiazgi” Zbigniewa Herberta | wideo

Mgr Anna Stec-Jasik (Wydział Polonistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego) –  „Oblicze Twoje”. O wierszu Brewiarz. Drobiazgi  Zbigniewa Herberta   Konferencja Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku 24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka   Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt […]

Martyna Iwanicka – Metafizyka codzienności

Martyna Iwanicka (Uniwersytet Jagielloński, MISH) – Metafizyka codzienności Autorka mówi o tytułowej „metafizyce codzienności” w ujęciu Jolanty Brach-Czainy, koncentrując się przede wszystkim na wydanej po raz pierwszy w 1992 roku książce Szczeliny istnienia, która jej zdaniem zamyka – filozoficznie i literacko – wiek XX, nie wpisując się przy tym w tradycyjnie pojmowaną formę traktatu filozoficznego. […]

Promocja książki Zemsta ręki śmiertelnej | wideo

Promocja książki Zemsta ręki śmiertelnej 11 listopada 2017 roku, w ramach XIV Warsztatów Herbertowskich, odbyła się promocja książek z Biblioteki Pana Cogito, w tym tomu Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, będącego pokłosiem ubiegłorocznych Warsztatów. Spotkanie z udziałem autorów szkiców prowadzili redaktorzy książki: Józef Maria Ruszar i Dorota Siwor. Tom zawiera interpretacje utworów poetyckich (z […]

foto

Mirosław Dzień | Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni | wideo

dr hab. prof. ATH Mirosław Dzień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni Autor interpretuje mało znany utwór Zbigniewa Herberta – Zagubiony fragment. Mowa w nim o fragmencie Ewangelii, w którym uczniowie decydują się na rozmowę z Mistrzem o istocie Jego misji. W utworze pełnym symbolicznych odniesień do […]

Dorota Siwor | Trochę o duszy („Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy”) | 12 XI 2017 | wideo

Dr Dorota Siwor (Uniwersytet Jagielloński) Trochę o duszy „Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy” Interpretując wiersz Herberta autorka rekonstruuje obraz duszy, wykorzystując gry znaczeń obecne w tytułowym tekście. Wskazuje kierunki refleksji poety snutej w obliczu zbliżającej się śmierci, w perspektywie eschatologicznej z jednej strony, ale i z drugiej – z uwzględnieniem oceny przebytej drogi życia samego […]

Anna Hajduk | O eschatologicznym wymiarze wiersza Pan od przyrody | wideo

Anna Hajduk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) O eschatologicznym wymiarze wiersza Pan od przyrody Zbigniewa Herberta   W referacie poddany analizie i interpretacji zostaje jeden z utworów Zbigniewa Herberta – wiersz Pan od przyrody, pochodzący z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957). Autorka podejmuje próbę odczytania Herbertowskiego tekstu, proponując nowe, odmienne ujęcie zasadniczego problemu: […]