Biblioteka Pana Cogito | okładki | spis publikacji


Ruszar, Józef Maria. 2009. Niepewna jasność tekstu: szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008. Kraków

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998 – 2008

Wydawnictwo Platan, Kraków 2009

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta; druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne; trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna; czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny poeta, ale także sprawny dramatopisarz.

ISBN: 978-83-89711-27-4
ean: 9788389711274

Ruszar, Józef Maria. 2009. Niepewna jasność tekstu: szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008. Kraków: Wydawnictwo Platan.

 


Antoniuk, Mateusz. 2009. Otwieranie glosu: studium o wczesnej twórczosci Zbigniewa Herberta

Antoniuk, Mateusz. 2009. Otwieranie glosu: studium o wczesnej tworczosci Zbigniewa Herberta (do 1957 roku). Krakow: Platan.


Pojęcia kiełkujące z rzeczy: filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta

Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.


Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta

 

 

 

Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.


Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza

Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.


Grażyna Sztukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci.

Grażyna Sztukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011


Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta

Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, szkice pod red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszara i R. Siomy, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków-Toruń 2012


Małgorzata Mikołajczak, Światy z marzenia.

Małgorzata Mikołajczak, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013


Karol Hryniewicz, Cogito i dubito.

Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014.

Biblioteka Pana Cogito pod redakcją J.M. Ruszara Karol Hryniewicz Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza Praca doktorska.

Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski, AD 2013 Promotor prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Ligęza dr hab. prof. UW Tomasz Wójcik redakcja językowa i Adiustacja tekstu Magdalena Kolanko.

Projekt okładki Marek Górny Na okładce Fernand Léger, Grand tournesol (La Fleur polychrome), 1952 Musée des beaux-arts de Montréal, fot. Jean Gagnon.

Skład i łamanie, przygotowanie do druku Anna Papiernik. Indeks Lucyna Sterczewska. Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i afiliowana przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk Kraków 2014 ISBN Rodzicom


Józef Maria Ruszar, Słońce republiki.

Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014


Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta

Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk , Kraków 2015


Wojciech Ligęza, Bez rutyny.

Wojciech Ligęza,  Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016


Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet.

Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016


Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej

 

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016


Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta.

Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017


Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017


Michał Januszkiewicz, Rozumieć i być. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej

Michał Januszkiewicz, Rozumieć i być. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017


Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi i bezdroża.

 

Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (część I), Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017

 


Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha

 

Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha. Poezje 1977 — 2017, JMR Trans-Atlantyk — IMJT, Kraków 2017

 


W mojej epoce już wymieram.

W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 – 2017), red. J.M. Ruszar i I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017


Świat piękny i bardzo różny.

Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito.


Nie powinien przysyłać syna

Nie powinien przysyłać syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta.


Widziałem go

Widziałem go. Literatura wobec doświadczenia religijnego.


U źródeł nowoczesnego myślenia o religii

Jan Andrzej Kłoczowski OP. U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów, cz. II