Anna Stec-Jasik | „Oblicze Twoje”. O wierszu „Brewiarz. Drobiazgi” Zbigniewa Herberta | wideo

Mgr Anna Stec-Jasik (Wydział Polonistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego) –  „Oblicze Twoje”. O wierszu Brewiarz. Drobiazgi  Zbigniewa Herberta

 

Konferencja Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka

Thumbnail

 

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

Thumbnail