Anna Stec-Jasik | „Oblicze Twoje”. O wierszu „Brewiarz. Drobiazgi” Zbigniewa Herberta | wideo

Mgr Anna Stec-Jasik (Wydział Polonistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego) –  „Oblicze Twoje”. O wierszu Brewiarz. Drobiazgi  Zbigniewa Herberta   Konferencja Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku 24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka   Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt […]