2007 Warsztaty „Herbert a filozofia”

FOTOREPORTAŻE

Z WARSZTATÓW HERBERTOWSKICH

2007 (jesień) Obory
WARSZTATY „Herbert a filozofia”

Festiwal Poezji o Oborach, 16 - 19 III 2006 172

Przed pałacem w Oborach. Od lewej: JMR oraz magistranci prof. Stanisława Balbusa: Karolina i Artur Kaletowie (UJ) w towarzystwie promotora. W drugim szeregu Aleksander Sroczyński (UJ), fot. NN

IM000106

Pożegnanie odjeżdżających gości przez JMR, fot. NN