2007 Warsztaty Herbertowskie w Katowicach

FOTOREPORTAŻE

Z WARSZTATÓW HERBERTOWSKICH

2006/2007 zima i wiosna 2007
SESJE I REGIONALNE WARSZTATY HERBERTOWSKIE

Prezentacja osiągnięć Warsztatów Herbertowskich i najnowszych badań herbertologii w kilku ośrodkach naukowych w Polsce:

15-16 stycznia 2007 – U. Śląski w Katowicach:

PENTAX Image

Katowice. Uniwersytet Śląski. Uroczyste otwarcie obrad przez prof. Mariana Kisiela, dziekana. Od lewej siedzą: prof. Danuta Opacka-Walasek, prof. Wojciech Ligęza i JMR, fot. NN

PENTAX Image

Katowice. Uniwersytet Śląski, Warsztaty Herbertowskie, fot. NN