2006 WARSZTATY „Herbert wobec tradycji”

FOTOREPORTAŻE

Z WARSZTATÓW HERBERTOWSKICH

2006 (wiosna) Obory
WARSZTATY „Herbert wobec tradycji, rówieśników i następców”

Festiwal Poezji o Oborach, 16 - 19 III 2006 164

Profesor Wojciech Ligęza (UJ) i prof. Przemysław Czapliński (UAM), fot. NN

2

Dr Małgorzata Mikołajczak ze swymi studentkami z Uniwersytetu Zielonogórskiego, fot. NN

3

Prof. Wojciech Ligęza i prof. Aleksander Fiut, fot. JMR

 IM000039

Doktorantki prof. Jacka Łukasiewicza (U Wr): Joanna Adamowska i Grażyna Sztukiecka, fot. NN

IM000052

Wieczór autorski Krzysztofa Karaska, fot. NN