2006 wyjazd studyjny Holandia

2006 (wiosna)

Śladami Herberta – wyjazd studyjny do Holandii

FOTOREPORTAŻ:

20060502_200042_JMR_197

400 lat? – to niewiele – hasło obchodów rocznicy urodzin Rembrandta, fot. JMR

20060502_193317_JMR_189

Uczestnicy pod szkołą malarską, w której uczył się Rembrandt, fot. JMR

060500_holandia 009

Prof. Zofia Zarębianka (UJ) na czele, fot. JMR

060500_holandia 013

Prof. Ewa Wiegandt (UAM) i prof. Seweryna Wysłouchowa (UAM) na pierwszym planie, fot. JMR

060500_holandia 021

Zbiorówka pod jednym z licznie odwiedzanych muzeów, fot. JMR

060500_holandia 086

Prof. Ewa Wiegandt (UAM) i prof. Aleksander Fiut (UJ) wśród studentów z Warszawy, Lublina, Gdańska i Krakowa, fot. JMR

20060430_180608_JMR_160

Autokarowy wykład prof. Aleksandra Fiuta, fot. JMR

prof ligęza - autokar 205

Prof. Wojciech Ligęza, UJ, fot. JMR

20060502_234749_JMR_218

Mateusz Antoniuk, ówcześnie doktorant prof. Brooks-Miodońskiej (UJ), fot. JMR

20060430_180632_JMR_163

Karolina i Artur Kaletowie (UJ), ówcześnie studenci prof. Stanisława Balbusa, fot. JMR

20060502_234725_JMR_216

Anna Papiernik, studentka UJ, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (551)

Holenderska satysfakcja Mateusza Antoniuka, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (492)

Pilna studentka ze Śląska, Dorota Grodecka, fot. JMR

24. inspiracje - Mleczarka, Vermeer

Vermeer, Mleczarka, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (510)

Dziewczyna z perłą, Zosia Fenikowska – uczennica krakowskiego liceum (następnie ukrainistyka na UJ), fot. JMR

06.05.Holandia jmr (435)

Trzy Gracje jak na wystawę, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (556)

Bimbelek albo Pimpusiek (jedna z sióstr z Gdańska), fot. JMR

06.05.Holandia jmr (206)

Jak zwykle, najwięcej było studentów z Zielonej Góry od dr Małgorzaty Mikołajczak, fot. JMR

20060430_180641_JMR_164

Agnieszka Daukszta, uczennica Agnieszki Tomasik w gdańskim liceum (następnie studentka filologi polskiej UJ),

fot. JMR

06.05.Holandia jmr (456)

Prof. Zofia Zarębianka (UJ), prof. Stanisław Gawliński (UJ), Beata Rosiek-Ruszar (lekarz), JMR, prof. Wojciech Ligęza (UJ) patrzący z wyższością na gigantyczna plażę w Holandii, fot. Z. Fenikowska

06.05.Holandia jmr (230)

Dorota Pieńkowska (Muzeum Literatury) i prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) w tramwaju wodnym, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (212)

Pogromca serc niewieścich oraz dr Marty Smolińskiej w wędrowce po amsterdamskich kanałach, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (207)

400 lub 60? A co za różnica? fot. Z. Fenikowska

06.05.Holandia jmr (433)

„Wiem, zbyt wiele czasu straciłem, przysłuchując się katarynce malowanej, ogromnej jak wóz cygański, a także na stopniach poczty, gdy stałem zagapiony na zielony pojazd wyjeżdżający z ulicy, który puszczając w ruch wirowy szczotki umieszczone u podwozia, wzbijał tumany kurzu, co być może nie jest ideal¬nym sposobem czyszczenia miasta, ale poważnym ostrzeżeniem, że kurz tutaj nie zazna nigdy spokoju”.
(Z. Herbert, Delta, MNZW)

15. mozaika

Tulipany, fot. JMR

18. parking dla rowerów a

Park dla rowerów, fot. JMR

06.05.Holandia jmr (199)

Amsterdam, Rijksmuseum, fot. JMR