2005 Warsztaty „Pamięć i tożsamość”

FOTOREPORTAŻ

Z WARSZTATÓW HERBERTOWSKICH

2005 (wiosna) Obory
WARSZTATY HERBERTOWSKIE: „Pamięć i tożsamość”

100_1460

Obory. Dom Pracy Twórczej. Uczestnicy Warsztatów, fot. Katarzyna Gzik