2004 Herbert na Targach Książki w Krakowie

2004 Targi Książki w Krakowie

 

Z okazji 80 rocznicy urodzin, w czasie Targów Książki w Krakowie odbyła się promocja trzech książek poświęconych Herbertowi:

 

Małgorzata Mikołajczak, W cieniu heksametru, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004

Scan0003

Janusz Drzewucki, Akropol i cebula, TIKKUN, Warszawa 2004

Scan0004

Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w twórczości Zbigniewa Herberta, UMCS, Lublin 2004

Scan0005

 

fot. GRZEGORZ KOZAKIEWICZ 23.10.2004 Krakow. Targi ksiazki

2004 Targi Książki w Krakowie; od lewej: Janusz Drzewucki, Małgorzata Mikołajczak, Józef Maria Ruszar,

fot. Grzegorz Kozakiewicz