Seria wydawnicza Biblioteka Pana Cogito

pod redakcją J.M. Ruszara

 • Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

 

 • Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.
 • Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006: część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris-Sorbonne (jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier; część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.
 • Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005), cz. 1, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.
 • Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005), cz. 2, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

 

 • Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.
 • Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa
  Herberta
  (album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były inspiracją dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.
 • Dagmara Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości
  Zbigniewa Herberta
  , Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.
 • Anna Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w
  twórczości Zbigniewa Herberta
  , Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.
 • Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.
 • Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.
 • Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.
 • Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.
 • Grażyna Sztukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 • Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 • Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, szkice pod red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszara i R. Siomy, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków-Toruń 2012
 • Małgorzata Mikołajczak, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013
 • Magdalena Śniedziewska, Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013.
 • Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014.
 • Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014
 • Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk , Kraków 2015
 • Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016

 

 • Wojciech Ligęza,  Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
 • Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
 • Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (część I), Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
 • Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 • Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 • W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 – 2017), red. J.M. Ruszar i I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 • Michał Januszkiewicz, Rozumieć i być. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017

Zapowiedzi

 • Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018
 • Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018

Seria wydawnicza Liryka i Metafizyka

pod redakcją J. M. Ruszara

Tomas Tranströmer, Podsłuchany horyzont. Wybór wierszy, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005

Tadeusz Nowak, Bramy czułości. Wybór wierszy, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006

Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha. Poezje 1977 — 2017, JMR Trans-Atlantyk — IMJT, Kraków 2017

 

logoPartner Fundacja PZU