02 Biblioteka Pana Cogito – spis pozycji

 

Seria wydawnicza Biblioteka Pana Cogito

 

1. Ruszar J.M., Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

2. Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

3. Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

4. Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006: część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris-Sorbonne (jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier; część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.

5. Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005), cz. 1 i 2, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

6. Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

Dialog i Spór | Biblioteka Pana Cogito

 

7. Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta (album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były inspiracją dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

8. Zawistowska-Toczek D., Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

Stary Poeta | Biblioteka Pana Cogito

 

9. Mazurkiewicz-Szczyszek A., W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

W asyście jakich dzwonów | Biblioteka Pana Cogito

 

10. Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

Niepewna jasność tekstu | Biblioteka Pana Cogito 

 

11. Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

12. Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.

13. Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.

Bór nici | Biblioteka Pana Cogito

 

14. Sztukiecka G., Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

15. Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

16. Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, szkice pod red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszara i R. Siomy, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków-Toruń 2012

17. Mikołajczak M., Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013

18. Śniedziewska M., Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013.

19. Hryniewicz K., Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, JMR Transatlantyk, Kraków 2014.

20. Ruszar J.M., Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, JMR Transatlantyk, Kraków 2014.

W przygotowaniu:

21. Herbert. Interpretacje wierszy z Warsztatów Herbertowskich w 90 rocznice urodzin Poety, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2015.

22. Patrzeć aż do zawrotu głowy. Zbigniew Herbert wobec europejskiego dziedzictwa (szkice i album), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2015.