lwy

Zrabowane miasto ojców

Anna Drozd Moje zrabowane miasto ojców Lwów zajmuje ważne miejsce w twórczości Zbigniewa Herberta, co poeta potwierdził, wyznając w jednym z wywiadów: „Lwów wywarł szalony wpływ na mnie. Teraz dopiero to doceniam. Przede wszystkim jako miasto wielonarodowościowe. Od urodzenia niemal zaszczepiony byłem przeciwko wszelkiej ksenofobii. Antysemityzm jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Ja się bawiłem z […]

Wytarty profil rzymskich monet Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Józef Maria Ruszar Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta Kraków 2016 Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.  

irkuck

В ИГУ говорили о современной поэзии Польши

В ИГУ говорили о современной поэзии Польши Современная польская поэзия стала темой открытых лекций, которые прошли в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ с 12 по 14 сентября. Как сообщает пресс-служба вуза, это очередное мероприятие, организованное Центром польского языка иркутского университета. Лектором выступила доктор филологии, преподаватель Академии Игнацианум (Краков, Польша) Богулава Бодзиох-Брыла. Каждое из выступлений польского преподавателя сопровождалось переводом […]

Najnowsza poezja polska w Irkucku

Najnowsza poezja polska w Irkucku 9 – 16 września 2017   W drugim tygodniu września (Rosjanie rozpoczynają rok akademicki wcześniej), w Państwowym Uniwersytecie w Irkucku (Иркутский Государственный Университет) odbywały się wykłady o polskiej literatury XX i XXI wieku Cykl „Metody analizy tekstu poetyckiego” poświęcony był przeobrażeniom w literaturze polskiej pod wpływem mediów interaktywnych. Wykładowczyni, dr Bogusława […]

Jan Polkowski „Gdy Bóg się waha” Poezje 1977–2017

  Od wydawcy Zarówno życie jak twórczość Jana Polkowskiego należą do niezwykłych i niezadowalająco obecnych w świadomości czytającej publiczności. Niezwyczajność biografii rozpoczyna już start poetycki – Polkowski był pierwszym poetą, który debiutował poza komunistyczną cenzurą i do końca PRL odmawiał uczestnictwa w oficjalnym życiu literackim. Jego wiersze, pisane od 1977 roku, jeszcze w czasie studiów […]